Odsek pravosudne revizije

Odsek pravosudne revizije (OPR)

Misija

OPR, sa ciljem predlaganja reformi, analizira i ocenjuje funkcionisanje opštih i specifičnih aktivnosti sudova i tužilaštava.

OPR izveštava rukovodstvu pravde na osnovu zakona do kojeg su stepena ispunjeni njihovi ciljevi kako bi osigurali da se svim građanima nude nepristrasne, nezavisne i transparentne usluge.  Konačni izveštaji sa relevantnim nalazima i preporukama dostavjjaju se Sudskom savetu Kosova (SSK), Ministarstvu pravde, Skupštini Kosova i komponenti za pravosuđe  EULEX-a, kao nasledniku Departmana pravde UNMIK-a.

Funkcionisanje, svrha , sastav i ciljevi

Na početku, OPR je funkcionisao kao zasebno odeljenje jedinice za inspekciju pravosuđa koja je osnovana Administrativnim uputstvom UNMIK-a 2001/4. Administrativnim uputstvom UNMIK-a  2008/7, OPR je postala zasebna jedinica u okviru Departmana pravde UNMIK-a. Odlukom SSK br. 22/2009 od 23.09.2009, OPR je postao deo organizacione strukture SSK.

OPR kontrolišući sve sudove i tužilaštva Republike Kosovo ima za cilj da razmotri sprovođenje zakona, praćenje prava stranaka, identifikuje pravni vakuum i prepreke koje se pojavljuju tokom vršenja sudskih i tužilačkih funkcija i identifikuje dobru praksu.

OPR funksioniše u sastavu od sedam revizora, profesionalaca i diplomiranih pravnika: jedan koordinator, dva viša pravosudna revizora i četiri pravosudna revizora.

Cilj OPR je da SSK obezbedi analizu, ocenu, preporuke, savete i informacije  o razmotrenim aktivnostima pomoću kojih se promoviše efektivna kontrola zaposlenih sa visoko profesionalnim kvalitetima, na vreme i prihvatljivom novčanom vrednošću. Glavni cilj je da se poboljšaju i reformiše sudski i tužilački sistem.  

Statistika

OPR u sudovima i tužilaštvima Kosova, izvršio je 21 reviziju. Te revizije su se obavile u 110 sudskih i tužilačkih institucija, i izdate su 232 preporuke.

 
•    U 2006 god. obavljeno je 6 revizija i doneto je 104 preporuka .
•    U 2007 god. obavljeno je 8 revizija i doneto je 71 preporuka.
•    U 2008 god. obavljeno je 7 revizija i doneto je 57 preporuka.

Odsek pravosudnog revizora
Adresa: Kompleks  Rilindja, Kontejner 3.
Tel: +381 (0) 38 200 18 155
Fax:  +381 (0) 38 200 18 150

Saopštenje za Javnost

Saopštenje za javnost

Predsedavajući Sudskog Saveta Kosova (SSK) g. Enver Peci uz prisustvo nekoliko članova SSK-a,danas je dočekao jednu delegaciju Ministarstva Pravde Republike Albanije (MPA) na čelu sa ministrom ovog ministrstva g. Nasip Naēo u pratnji sa njegovim... vise

Obaveštenje

Danas , 22.01.2015, nakon teške bolesti, preminula je Shemsije Haliti-Kadriu, upraviteljica Osnovnog suda u Gnjilanu. vise

POZIV ZA MEDIJE

Sudski savet Kosova uz podršku Misije na Kosovu Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) organizuje četvrtu godišnju konferenciju za pravosuđe na Kosovu. vise

Obaveštenje

Danas, 21.11.2014. u Prištini je završen seminar sa temom: “Pristup pravdi sa posebnim osvrtom na objavljivanje sudskih rešenja”, organizovanog od strane Sudskog saveta Kosova (SSK) i TAIEX – Kancelarije EZ na Kosovu. vise

Nastavlja se saradnja izmedu SSK-a, USAID-a i Ministarstva za spoljne poslove Norveške za jacanje sudstva na Kosovu

9. oktobra 2013, zvaničnici sudstva Kosova zajedno sa visokim predstavnicima USAID-a i Ministarstva spoljnih poslova Norveške prisustvovali su na svečanosti inauguracije obnovljene zgrade Ogranka Mališevo Osnovnog suda Đakovica. vise

Inauguracija Ogranka Mališevo Osnovnog suda Dakovica

Sudski savet Kosova, u saradnji sa USAID Misijom na Kosovu i Ambasadom Kraljevine Norveške na Kosovu organiziju inauguraciju novo-obnovljene zgrade Ogranka Mališevo Osnovnog suda Đakovice. vise

Informacija

Priština, 5. septembar 2014. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), g. Enver Peci sa saradnicima, primio je danas ministra Ministarstva pravde Makedonije, g. Adnan Jashari i saradnike njegovog kabineta, gđ. Majlinda Ajdari i gđ. Elirjana Zilbeari. vise

Obaveštenje

Sinoć, 7. jul 2014., nakon duže i teške bolesti preminuo je g.Hėzėr Duja, sudija Osnovnog suda u Prizrenu. Hėzėr Duja je rođen 12.11.1957. Osnovnu i srednju školu je završio u rodnom mestu, dok je pravni fakultet završio na... vise

Saopstenje za medije

Priština – 30 maj 2014 god. Sudski savet Kosova (SSK) pod predsedavanjem predsedavajućeg g. Enver Peci održao je vanrednu sednicu. Na osnovu razmene dopisa između Predsednice Kosova g-đe Jahjaga i Visoke predstavnice EU g-đe Catherine Ashton u... vise

Saopštenje za medije

Sudski savet Koosva i Ministarstvo unutrašnjih poslova potpisali su memorandum o razumevanju. Memorandum je potpisao predsedavajući Sudskog saveta Koosva, g. Enver Peci i ministar Ministarstva unutrašnjih poslova, g. Bajram Rexhepi. vise