Odsek pravosudne revizije

Odsek pravosudne revizije (OPR)

Misija

OPR, sa ciljem predlaganja reformi, analizira i ocenjuje funkcionisanje opštih i specifičnih aktivnosti sudova i tužilaštava.

OPR izveštava rukovodstvu pravde na osnovu zakona do kojeg su stepena ispunjeni njihovi ciljevi kako bi osigurali da se svim građanima nude nepristrasne, nezavisne i transparentne usluge.  Konačni izveštaji sa relevantnim nalazima i preporukama dostavjjaju se Sudskom savetu Kosova (SSK), Ministarstvu pravde, Skupštini Kosova i komponenti za pravosuđe  EULEX-a, kao nasledniku Departmana pravde UNMIK-a.

Funkcionisanje, svrha , sastav i ciljevi

Na početku, OPR je funkcionisao kao zasebno odeljenje jedinice za inspekciju pravosuđa koja je osnovana Administrativnim uputstvom UNMIK-a 2001/4. Administrativnim uputstvom UNMIK-a  2008/7, OPR je postala zasebna jedinica u okviru Departmana pravde UNMIK-a. Odlukom SSK br. 22/2009 od 23.09.2009, OPR je postao deo organizacione strukture SSK.

OPR kontrolišući sve sudove i tužilaštva Republike Kosovo ima za cilj da razmotri sprovođenje zakona, praćenje prava stranaka, identifikuje pravni vakuum i prepreke koje se pojavljuju tokom vršenja sudskih i tužilačkih funkcija i identifikuje dobru praksu.

OPR funksioniše u sastavu od sedam revizora, profesionalaca i diplomiranih pravnika: jedan koordinator, dva viša pravosudna revizora i četiri pravosudna revizora.

Cilj OPR je da SSK obezbedi analizu, ocenu, preporuke, savete i informacije  o razmotrenim aktivnostima pomoću kojih se promoviše efektivna kontrola zaposlenih sa visoko profesionalnim kvalitetima, na vreme i prihvatljivom novčanom vrednošću. Glavni cilj je da se poboljšaju i reformiše sudski i tužilački sistem.  

Statistika

OPR u sudovima i tužilaštvima Kosova, izvršio je 21 reviziju. Te revizije su se obavile u 110 sudskih i tužilačkih institucija, i izdate su 232 preporuke.

 
•    U 2006 god. obavljeno je 6 revizija i doneto je 104 preporuka .
•    U 2007 god. obavljeno je 8 revizija i doneto je 71 preporuka.
•    U 2008 god. obavljeno je 7 revizija i doneto je 57 preporuka.

Odsek pravosudnog revizora
Adresa: Kompleks  Rilindja, Kontejner 3.
Tel: +381 (0) 38 200 18 155
Fax:  +381 (0) 38 200 18 150

Saopštenje za Javnost

Obaveštenje

Priština, 9. april 2014. – Sudski savet Kosova (SSK) i Tužilački savet Kosova (TSK), su danas održali zajednički sastanak u vezi sa Projektom TIK-a – SIUP. Sastanku su prisustvovali predsadavajući SSK-a, g.Enver Peci, državni javni... vise

Poziv za Medije

Sudski savet Kosoav (SSK) i Tužilački savet Kosova (TSK) kao deo zajedničkih nastojanja, počeli su sprovođenjem projekta Informacioni sistem za upravljanje predmetima / Informaciona i komunakciona tehnologija IKT/ISUP. vise

Poseta SSK Visokom savetu pravde u Italiji

Delegacija Sudskog saveta Kosova obaviće dvodnevnu zvaničnu posetu (18 i 19 marta 2014 god), Visokom savetu pravde Italije. vise

Forum žena sudija i tužilaca Kosova sastao se sa Sudskim Savetom Kosova

4 Mart 2014, Sudija Apelacionog Suda Biljana Redžić koja je ujedno i predsednica novo osnovanog Foruma žena sudija i tužilaca Kosova, sastala se sa Enver Pecijem, predsedavajućim iz Sudskog Saveta Kosova (SSK) kako bi zvanično predstavila forum najvišim... vise

Zajednićko saopštenje Sudksog Saveta Kosova i Visokog Saveta Pravosuđe

Predsedavajući Saveta g. Enver Peci u pratnju članova SSK-a boravio je u zvaničnoj poseti Visokog Saveta Pravosuđe gde je bio primljen od strane zamenika Predsednika VSP-ea g. Elvisa Ēela u pratnju sa nekim članova VSP-ea. Delegacija Susdskog... vise

Obaveštenje za medije

Predsedavajući Sudskog saveta Kosova (SSK), g.Enver Peci, zajedno sa članovima SSK-a, biće u dvodnevnoj službenoj poseti (20. i 21. februara 2014.) kod Višeg saveta pravde Albanije. Sudski savet Kosova, održaće sastanke sa visokim predstavnicima... vise

Jačanje Sudova i Pristupa Pravdi na Kosovu Nastavlja se uz USAID-ovu i Norvešku Podršku

Priština – dana 09.01.2014. godine, u Ogranku Suda u Vitini/Viti, održana je svečanost otvaranja renovirane zgrade suda. Renoviranje suda podržao je USAID u saradnji sa Norveškim Ministarstvom Spoljnih Poslova i Sudskim Savetom Kosova (SSK). Svečanost su... vise

Sudski savet Kosova vas obaveštava da je novi logo stupio na snagu 3. januara 2014

Sudski savet Kosova vas obaveštava da je novi logo stupio na snagu 3. januara 2014 vise

SRECNI NOVOGODIŠNJI PRAZNICI I NOVA 2014

SRECNI NOVOGODIŠNJI PRAZNICI I NOVA 2014 vise

Izjava za medije

Osnovni sud u Prištini, u saradnji sa Programom za efektivnu vladavinu zakona USAID-a (EVZ), je organizovao prvi okrugli sto o međunarodnim civilnim aspektima otimanja dece. Cilj ovog okruglog stola je proširenje znanja sudija osnovnih sudova, kadra sudova i tužilaštva,... vise