Odsek pravosudne revizije

Odsek pravosudne revizije (OPR)

Misija

OPR, sa ciljem predlaganja reformi, analizira i ocenjuje funkcionisanje opštih i specifičnih aktivnosti sudova i tužilaštava.

OPR izveštava rukovodstvu pravde na osnovu zakona do kojeg su stepena ispunjeni njihovi ciljevi kako bi osigurali da se svim građanima nude nepristrasne, nezavisne i transparentne usluge.  Konačni izveštaji sa relevantnim nalazima i preporukama dostavjjaju se Sudskom savetu Kosova (SSK), Ministarstvu pravde, Skupštini Kosova i komponenti za pravosuđe  EULEX-a, kao nasledniku Departmana pravde UNMIK-a.

Funkcionisanje, svrha , sastav i ciljevi

Na početku, OPR je funkcionisao kao zasebno odeljenje jedinice za inspekciju pravosuđa koja je osnovana Administrativnim uputstvom UNMIK-a 2001/4. Administrativnim uputstvom UNMIK-a  2008/7, OPR je postala zasebna jedinica u okviru Departmana pravde UNMIK-a. Odlukom SSK br. 22/2009 od 23.09.2009, OPR je postao deo organizacione strukture SSK.

OPR kontrolišući sve sudove i tužilaštva Republike Kosovo ima za cilj da razmotri sprovođenje zakona, praćenje prava stranaka, identifikuje pravni vakuum i prepreke koje se pojavljuju tokom vršenja sudskih i tužilačkih funkcija i identifikuje dobru praksu.

OPR funksioniše u sastavu od sedam revizora, profesionalaca i diplomiranih pravnika: jedan koordinator, dva viša pravosudna revizora i četiri pravosudna revizora.

Cilj OPR je da SSK obezbedi analizu, ocenu, preporuke, savete i informacije  o razmotrenim aktivnostima pomoću kojih se promoviše efektivna kontrola zaposlenih sa visoko profesionalnim kvalitetima, na vreme i prihvatljivom novčanom vrednošću. Glavni cilj je da se poboljšaju i reformiše sudski i tužilački sistem.  

Statistika

OPR u sudovima i tužilaštvima Kosova, izvršio je 21 reviziju. Te revizije su se obavile u 110 sudskih i tužilačkih institucija, i izdate su 232 preporuke.

 
•    U 2006 god. obavljeno je 6 revizija i doneto je 104 preporuka .
•    U 2007 god. obavljeno je 8 revizija i doneto je 71 preporuka.
•    U 2008 god. obavljeno je 7 revizija i doneto je 57 preporuka.

Odsek pravosudnog revizora
Adresa: Kompleks  Rilindja, Kontejner 3.
Tel: +381 (0) 38 200 18 155
Fax:  +381 (0) 38 200 18 150

Saopštenje za Javnost

Obaveštenje

Sudski savet Kosova će sutra pustiti na korišćenje novi web portal. vise

Obaveštenje za medije

Priština, 10. novembar 2015. – Održan je treći sastanak Proširenog odbora TIK/SIUP-a. Sastanku su prisustvovali visoki predstavnici Sudskog saveta Kosova (SSK-a) i Tužilačkog saveta Kosova (TSK-a), upravni kadar Projekta TIK/SIUP-a, predstavnici... vise

Predsedavajuci Sudskog saveta Kosova, g.Enver Peci, primio je danas delegaciju Advokatske komore Vaudit Konatona u Švajcarskoj, koja je na službenoj poseti na Kosovu.

Priština, 2.oktobar 2015. – Predsedavajući Sudskog saveta Kosova, g.Enver Peci, primio je danas delegaciju Advokatske komore Vaudit Konatona u Švajcarskoj, koja je na službenoj poseti na Kosovu. Ovu delegacija vodi g. Elie Elkaim, predsednik, i u istoj su nekoliko... vise

Saopštenje za medije

Tom prilikom, predsednik Osnovnog suda u Prizrenu, g.Ymer Hoxha, ujedno i predsednik Odbora Kosovskog instituta za sudstvo, naglasio je da se po prvi put u istoriji sudstva objavljuju priručnici koji će uticati na jednoobraznost prakse za sačinjavanje sudskih rešenja. vise

Saopštenje za medije

PRIŠTINA, 27. juli 2015. – Održana je redovna sednica SSK-a koj je predsedavao predsedavajući g. Enver Peci. vise

Saopštenje za medije

Sudski savet Kosova primio je službeno obaveštenje poslato od strane Državnog tužioca o hapšenju predsednika Apelacionog suda, g. Salih Mekaj. Bez predrasuda na epliog ovog slučaja, pošto je u pitanju početna faza postupka, ovo hapšenje je... vise

Danas je potpisan Memorandum razumevanja između Sudskog saveta Kosova (SSK) i Kosovskog centra za rehabilitiaciju lica koja su preživela mučenja (KCRLM).

Svrha potpisivanja ovog Memoranduma je pružanje mogućnosti monitoriranja i ocene Sistema sudstva na Kosovu, posebno kada je u pitanju primena pritvora i promocija alternativnih mera za pritvor. vise

Obaveštenje

Predsedavajući Sudskog saveta Kosova, Enver Peci, primio je danas visoku delegaciju Turske Akademije pravde, predvođenoj od predsednika ove Akademije g.Yilmaz Akēil. vise

Saopštenje za javnost

Predsedavajući Sudskog Saveta Kosova (SSK) g. Enver Peci uz prisustvo nekoliko članova SSK-a,danas je dočekao jednu delegaciju Ministarstva Pravde Republike Albanije (MPA) na čelu sa ministrom ovog ministrstva g. Nasip Naēo u pratnji sa njegovim... vise

Obaveštenje

Danas , 22.01.2015, nakon teške bolesti, preminula je Shemsije Haliti-Kadriu, upraviteljica Osnovnog suda u Gnjilanu. vise